RESTAURACJA I KLUB FITNESS

inwestor - prywatny

rok projektu - 2015 - projekt koncepcyjny

powierzchnia -  257,66 m2

2020