HOTEL SPA

okalizacja - Piłka - Młyn

inwestor - prywatny

rok projektu - 2015

powierzchnia -  3685 m2

2020