PRZEBUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO PKS W POZNANIU

lokalizacja - Poznań

inwestor - PKS Poznań

rok projektu - 2009 - projekt koncepcyjny

2020