BUDYNEK ŚWIETLICY Z ZAPLECZEM SPORTOWYM

lokalizacja - Czerwonak, Kliny-Mielno

inwestor - Urząd Gminy Czerwonak

rok projektu - 2014 - projekt koncepcyjny

powierzchnia -  200 m2

2020