ODDZIAŁ FIRMY SAS

lokalizacja - Cieplewo

inwestor - prywatny

rok projektu - 2017

powierzchnia - 2760 m2

2020