CENTRUM EDUKACJI ARYSTYCZNEJ

okalizacja - Rybnik

inwestor - Gmina Rybnik

rok projektu - 2017

powierzchnia -  XX m2

zespół - Piotr Bartosik, Alicja Kubicka, Marcin Adamczyk, Mikołaj Zajda

2020